četvrtak, 15. kolovoza 2019.

"Liturgija nije mrtvo spominjanje nego život."


Blagdani su ustanovljeni zato da u našim svetim hramovima zajednički Bogu izrazimo svoj poklon, hvalu, zahvalu i naknadu. Sve je bogoslužje-obredi, riječi, pjevanje, vanjski uređaj u svim svojim pojedinostima – sve je tako lijepo raspoređeno da nam omogućuje duhom prodrijeti u otajstva, istine ili događaje što ih slavimo, da nas nadahnu prikladnim osjećajima i da nas navedu na odgovarajuća djela. Ako su vjernici o bogoslužju dobro poučeni i ako svetkuju blagdane u onom duhu u kojem ih je Crkva ustanovila, postignut će se obnova i jak porast vjere, pobožnosti, vjerskog znanja, a kao posljedica opet će oživjeti i poboljšati se nutarnji život katolika.

Iz katekizma sv. pape Pija X, 1940