srijeda, 21. kolovoza 2019.

Posvećenje plamenu svete ljubavi


Prečisto Srce Marijino,
ponizno Te molim da uzmeš moje srce u plamen svoje Svete Ljubavi koje je duhovno utočište čitavog čovječanstva.
Ne gledaj na moje greške i neuspjehe,
nego dozvoli da ta bezakonja budu spaljena s mene tim plamenom čišćenja.
Putem Svete Ljubavi,
pomozi mi da budem posvećen u ovom trenutku, i na taj način,
da dam Tebi, Draga Majko,
moju svaku misao, riječ i djelo.
Uzmi me i čini sa mnom kako je Tebi volja.
Dozvoli mi da budem Tvoj instrument u svijetu -- sve za veću slavu Božju,
i za Tvoju pobjedonosnu vladavinu. Amen.