nedjelja, 6. studenoga 2016.

„Homines per sacra immutari fas est, non sacra per homines.“ - papa Franjo i Martin Luther

                                                             Martin Luther i papa Franjo

„Vjera treba mijenjati ljude, a ne ljudi vjeru.“

Egidije iz Viterba, Generalni prior augustinaca, Govor na otvaranju Petog lateranskog sabora (1512.-1517.)

Generalni poglavar koji je svojim zapaženim govorom oštro kritizirao ondašnje slabosti u Crkvi i zahtijevao obnovu u vjeri, time je ante eventum proturječio „reformaciji“ Martina Luthera koji je pripadao istome Redu augustinaca.

500 godina kasnije papa Franjo, nastavljajući se na kardinala Waltera Kaspera, izjavio je da je Luther imao pravo u nauku o opravdanju i da su danas katolici i protestanti o tome istoga mišljenja i da je Luther svojom „reformacijom“ Crkvi donio „lijek“.

Što bi o tome rekao Egidije iz Viterba? Godine 1517. papa Lav X. uzdigao ga je na kardinalsku čast.