četvrtak, 24. studenoga 2016.

Kardinal Carlo Caffarra o istinskoj poslušnosti

Kardinal Carlo Caffarra, bolonjski nadbiskup u miru

„A kada čuješ govore o braku – čak i od svećenika, biskupa, kardinala – a vidiš da nisu u skladu s Katekizmom, ne slušaj ih. To su slijepci koji vode slijepce.“

Kardinal Carlo Caffarra, bolonjski nadbiskup u miru u intervjuu s Maike Hickson za OnePeterFive