srijeda, 23. studenoga 2016.

Kada se svećenici odijevaju kao financijski savjetnici


msgr. Wagener, generalni vikar Luksemburga


(Luksemburg) Fotografija pokazuje msgr.Lea Wagenera, generalnog vikara nadbiskupije Luksemburg. „Odjeća (ne)čini čovjeka“, kaže jedna narodna mudrost, no stil naviještanja stoji itekako u vezi sa stilom odijevanja.

Još se možemo sjetiti kako je donedavno bilo neuobičajeno da se svećenik ne može prepoznati po svojoj odjeći.  A Crkva propisuje kako se svećenik treba odijevati. Čak i u liberalnim zapadnim zemljama biskupske konferencije određuju da svećenik u javnosti mora „biti jasno prepoznatljiv kao takav“. Dok Crkva općenito propisuje reverendu (svećenički talar) kao svakidašnje svećeničko odijelo, u njemačkom su govornom području, primjerice, biskupske konferencije odredile da se treba nositi rimski kolar ili tzv. oratorijanski kolar. Samo u „opravdanim iznimnim slučajevima smije se nositi tamno odijelo s križem“. Masovno nepridržavanje uredbi o odijevanju klerika (također i kod nas; napomena prevoditelja) koje traje već desetljećima zrcali ujedno i općenito nepridržavanje crkvenih uredaba, uključujući i cjelovitog naviještanja vjere. To nam svjedoči kakva je volja nadležnih biskupa da se pobrinu oko pridržavanja crkvenih uredaba.

„Kada se svećenici odijevaju kao financijski savjetnici...“, piše katolički mjesečnik Il Timone o slici i prepušta čitatelju daljnje zaključke. Mjesečnik Il Timone objavio je o tome izvadak iz pisma Ivana Pavla II. kardinalu vikaru Ugu Polettiju od 8.rujna 1982.:„Poslani od Krista radi naviještanja Evanđelja trebamo pronositi poruku koja se izriče i u riječima kao i u izvanjskim znakovima, osobito u današnjemu svijetu koji je toliko osjetljiv za jezik slika. Svećeničko odijelo, kao i redovničko, ima posebno značenje: za dijecezanskoga svećenika ima u prvom redu obilježje znaka koji ga razlikuje od svjetovnog okružja u kojemu on živi; za redovnika i redovnicu ono izriče obilježje posvete i naglašava eshatološko usmjerenje redovničkoga života. Dakle, odijevanje služi svrsi evangelizacije i potiče na razmišljanje o stvarnosti koju predstavljamo u svijetu i također o prvenstvu duhovnih vrijednosti koje utvrđujemo u ljudskome postojanju. Pomoću ovoga znaka drugima se olakšava dospjeti do Otajstva čiji smo mi nositelji, do Njega kojega nasljedujemo i kojega želimo naviještati cijelim svojim bitkom.“

Tekst: Giuseppe Nardi

Fotografija: Il Timone