subota, 5. studenoga 2016.

Žrtvovati se za grješnike


Godine 1917. Gospa se u Fatimi ukazala Luciji Dos Santos i Jacinti i Franji Marto; reče im: „Žrtvujte se za grješnike i često molite, posebice kad prinosite neku žrtvu: "O, moj Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrješnom Srcu Marijinu."

Kad molite Krunicu, recite poslije svake desetice: "O, moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, oslobodi nas od paklenog ognja, dovedi u Raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe!" Znajte da mnoge duše odlaze u pakao jer se za njih nitko ne žrtvuje i ne moli."

Gospa želi spasiti svoju djecu pod svaku cijenu. Nužno je dakle skloniti se pod njezin majčinski plašt i prionuti sve više pobožnosti prema njoj ako želimo spasiti svoju dušu i pripraviti svijet za novo vrijeme mira i vjere.[…]

Čovjek, Adam, sagriješi u raju zemaljskom po ženi, Evi. Čovjek-Bog, Isus Krist, htio je spasiti čovječanstvo po jednoj Ženi, Mariji Djevici. Isus je Otkupitelj, njegova Presveta Majka je Suotkupiteljica.

On je imao mučeništvo tijela, Majka njegova imala je mučeništvo srca. Isusove i Gospine boli ponovno su otvorile Raj bijednom rodu ljudskomu; ispravno je dakle ljubiti i častiti drugu Evu, a to je blaga Majka.

Svatko ima tjelesnu majku; no svi imamo zajedničku Majku, Majku duše, Presvetu Djevicu Mariju.

Zemaljskoj majci dugujemo ljubav, poštovanje, poslušnost; nebeskoj Majci se duguje još i više! Koliko god činimo Gospi, nikada nećemo previše učiniti. Stoga valja umnožiti djela štovanja i ljubavi prema Kraljici neba, i zato što je toga dostojna, i zato što nam treba njezina stalna zaštita.

[Odlomak iz knjige „Vera devozione a Maria“, don Giuseppea Tomasellija, Imprimatur Can.Carciotto Vic.Gen., Catania 13. svibnja 1952.]